Formularz do korekt faktur

Formularz służy do korekt faktur planowanych do wystawienia (z uwagi na mniejszą niż deklarowana ilość lekcji)  i już wystawionych (w przypadku gdy FV została błędnie wystawiona). Nie przyjmujemy zgłoszeń korekt fv sms`em.

Aby poprawnie wysłać formularz należy na dole strony rozwiązać proste zadanie matematyczne. Jeśli wiadomość zostanie poprawnie wysłana pojawi się komunikat ” Dziękujemy za…”.

Legenda i uwagi:

  1. Proszę podać swoje imię, nazwisko lub nazwę firmy (pole obowiązkowe)
  2. Proszę podać nr tylko FV właściwej (pole obowiązkowe), proszę nie podwać numeru pro-formy
  3. Proszę zaznaczyć w jakiej sprawie się Państwo kontaktują.
  4. Proszę nie pisać: “proszę odliczyć jedną lekcję”, “proszę odjąć 80zł” tylko podać właściwą KWOTĘ jaka ma widnieć na poprawionej fakturze (pole obowiązkowe)
  5. Jakiego miesiąca dotyczy sprawa?
  6. w uzasadnieniu (pole opcjonalne) proszę o krótką kalkulację

3. Temat:

5. Dotyczy miesiąca:

3 + 12 =