Wydrukuj plik PDF, który znajdziesz pod tym linkiem, lub kontynuuj on-line.

Zadanie 0. Wydrukuj plik PDF, który znajdziesz pod tym linkiem, lub kontynuuj on-line.

Pobierz plik z darmową lekcją w PDF:  

https://kapitanenglish.com/wp-content/uploads/2024/03/In-My-Life.pdf

Zadanie 1. Wysłuchaj piosenki z youtube jednocześnie czytając tekst. O czym mówią słowa?

There are places I’ll ____________
All my life,___________ some have _____________.
Some __________, not for better;
Some have gone and some ___________________.

All these places had their _____________________
With lovers and __________ I still can ___________.
Some are _______________ and some are living,
In my life I’ve loved ____________________ all.

But of all these friends and ________________
There is no one _________________ with you.
And these __________________ lose their meaning
When I think of love as something _____________.

Tho’ I know I’ll never lose ___________________
For people and things that went _____________,
I know I’ll often ____________ and think about them,
In my life I love you ______________________.

Tho’ I know I’ll ___________________ lose affection
For ____________ and things that went __________,
I know I’ll often __________ and think about them,
In my life I love you ________________.

Zadanie 2. Uzupełnij luki w piosence słowami poniżej.

remember, recall, dead, mem’ries, affection (2x), friends, forever, though, moments, stop (2x), before (2x), compares, remain, them, more (2x), lovers, new, never, people, changed,

Zadanie 3. Uzupełnij definicje słowami, które są wyróżnione (pogrubiona czcionka, lub/i są podkreślone). Słowa mogą być w tekście piosenki, lub w komentarzach.

  1. __________________ estimate, measure, or note the similarityor dissimilarity
  2. ________________ continue to exist, especially after other similar people or things have ceasedto do so.
  3. _______________________ non-standardspelling of though(conjunction).
  4. ________________ a very brief period of time.
  5. ________________ despite the fact that; although.
  6. ______________ the faculty by which the mind stores and remembers

Zadanie 4. Przeczytaj komentarze. Czy zgadzasz się z nimi?

Zadanie 5. Posłuchaj piosenki jeszcze raz zastanawiając się: o czym ona jest? Możesz teraz zauważyć, na ile twoje pierwsze wrażenie po odsłuchaniu piosenki były słuszne.