Nieobecności

Z

Rozliczanie nieobecności zajęć grupowych w grupach czterowosobowych i większych:

Z uwagi na komplikacje w rozliczaniu wstecz większej ilości faktur, oraz relatywnie niska cene nieobecność (także terminowo zgłoszona) jednego ucznia NIE zwalnia z pełnej opłaty. Na życzenie lekcja może być nagrana i udostępniona dla nieobecnego ucznia.

Z

Rozliczanie nieobecności zajęć grupowych w tercetach (1-3):

Istnieje różnica w cenie pomiędzy zajęciami w duecie a tercetem, która przedstawia się następująco:

  • 60 zł za 60min (od osoby za lekcje w tercecie)
  • 80 zł za 60 minut (od osoby za zajęcia w duecie 1-2).

Jeśli partner z tercetu zgłosił nieobecność terminowo (na min.24h przed) i nie będzie go na lekcji, to zajęcia odbywają się w formie 1-2 (lekcje w duecie).

Jak rozliczymy taką lekcję? Są 2 możliwości:

1. Uczniowie obecni na lekcji dopłacają różnicę w cenie – lekcja 1-2 jest 20zł droższa

2. Lekcja jest proporcjonalnie skrócona. Lekcja w duecie w cenie 60zł od osoby trwa 45 minut.

Z

Rozliczanie nieobecności jednego ucznia z zajęć w duecie (1-2):

Istnieje różnica w cenie, a także w długości trwania pomiędzy zajęciami 1-1 a duetem, która przedstawia się następująco:

  • 80 zł za 60min (od osoby za lekcje w duecie)
  • 120 zł za 45 minut (zajęcia indywidualne 1-1).

Jeśli partner z duetu  zgłosił nieobecność terminowo (na min.24h przed) i nie będzie go na lekcji, to zajęcia odbywają się w formie 1-1 (lekcje indywidualne).

Jak rozliczymy taką lekcję? Są 2 możliwości:

1. Uczeń obecny na lekcji dopłaca różnicę w cenie – lekcja 1-1 jest 40zł droższa (oraz 15 minut krótsza).

2. Lekcja jest proporcjonalnie skrócona. Lekcja indywidualna w cenie 80zł trwa 30 minut. 

Istnieje też mniej wskazana możliwość całkowitego przełożenia lekcji w przypadku nieobecności jednej z osób, ale proszę pamiętać o zachowaniu minimum 24h (dotyczy obu osób).

Z

Samodzielnie dedukowanie różnic

Jeśli z jakiegoś względu (np.nieobecność partnera z duetu) zajęcia odbywają się inaczej niż opłacone na fakturze, proszę samodzielnie wydedukować różnice i uregulować przy najbliższej okazji (dotyczy tylko duetów). Jeśli wymaga to korekty faktury proszę zgłosić ten fakt poprzez formularz: www.Kapitanenglish.com/korekty

Z

Zajęcia grupowe

Nieobecność na kursie grupowym (3 i więcej osób) nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu. Lektor każdorazowo sprawdza obecność kursantów na kursie i odnotowuje nieobecność na liście.

W przypadku przewidywanej, zgłoszonej ci najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć i potwierdzonej przez wszystkich kursantów nieobecności całej grupy, istnieje możliwość przełożenia zajęć przez grupę. Możliwe jest to jedynie w sytuacjach koniecznych i nie więcej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego bez względu na powód przełożenia. Przełożenia zajęcia muszą być odpracowane we wspólnie ustalonym terminie.