Lekcja#11 Słownictwo angielskie: Księżyc.

Lekcja#11 Słownictwo angielskie: Księżyc.

Dziś nauczymy się mówić po angielsku o Księżycu.

Zapewne często zdarza się wam patrzeć w niebo i widzicie ten nieodłączny element każdego romantycznego spotkania. Jak możemy powiedzieć, że podarowalibyśmy komuś wszystko? Albo jak wyrazić, że ktoś pałęta się bez celu? Zapraszam na dzisiejszą lekcję z Kapitan English.

Link do facebooka:
https://fb.watch/bFEQrHHPji/

moon

 1. 1 (n) a satellite of a planet. Mars has two moons.
 2. Moon (n) the natural satellite that moves around the Earth once each month and reflects light from the Sun.  “there was no moon, but a sky sparkling with brilliant stars”
 3. anything that one could desire.
  “you must know he’d give you the moon”
 4. Verb: behave or move in a listless and aimless manner.“I don’t want her mooning about in the morning”act in a dreamily infatuated manner.“Timothy’s mooning over her like a schoolboy”
 5. over the moon — extremely happy; delighted.“they’re going on holiday on Wednesday so they’re all over the moon”

księżyc

1 (n) satelita planety. Mars ma dwa księżyce.

2 Księżyc (n) naturalny satelita, który okrąża Ziemię raz w miesiącu i odbija światło słoneczne.

„nie było księżyca, ale niebo mieniło się błyszczącymi gwiazdami”

 1. wszystko, czego można sobie życzyć.

“musisz wiedzieć, że on dałby ci księżyc”

 1. Czasownik: zachowywać się lub poruszać w apatyczny i bezcelowy sposób.

„Nie chcę, żeby kręciła się nad ranem”

zachowywać się w zauroczony sposób.

“Timothy chodzi za nią jak uczeń”

 1. over the moon — być niezwykle szczęśliwym; zachwyconym.

„wyjeżdżają na wakacje w środę, więc są zachwyceni”

 • How big is the moon?

  The moon is about 2,000 miles across.

  How far is it from Earth to the moon?

  It is about 250,000 miles from Earth to the moon.

  How old is the moon?

  The moon is the same age as the Earth and the rest of the solar system — about 4.5 billion years. Our solar system was all formed at that time.

  How did the moon form?

  We think that the moon and Earth formed at about the same time, back when our whole solar system was formed. Earth was forming from many chunks of rock and icy material. Possibly a big chunk hit the new Earth and knocked loose a big piece, which became the moon.

  Why does the moon affect the tides?

  The moon actually CAUSES the tides. If there were no moon, we would have no tides.