Lekcja #14 Zig Ziglar i motywacja czyli have to

Lekcja #14 Zig Ziglar i motywacja czyli have to

Żyjąc musimy wiele rzeczy robić i przestrzegać wielu zasad. Musimy płacić rachunki, jeździć do szkoły, musimy pracować, chodzić do dentysty, uczyć się angielskiego (sic!). Jeżeli chcemy osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie konieczne jest abyśmy systematycznie wykonali pewne działania, tego uczy nas Zig Ziglar (znany amerykański sprzedawca i mówca motywacyjny. Nikt jeszcze nie został uznanym sportowcem jeśli nie ćwiczył codziennie. Ja nie mam ambicji zostania żadnym atletą, ale staram się przynajmniej trzy lub cztery razy w tygodniu (a przy dobrych wiatrach nawet codziennie) biegać 5 km w Piasecznie po tzw.nieużytkach (są to po prostu chaszcze, pozostałości starej zajezdni). Jeśli czytasz to i blisko mieszkasz znajdź mnie na Stravie i możemy takie treningi (w okolicach ulicy Puławskiej i Mleczarskiej w Piasecznie) wspólnie uskutecznić.

Have to – czym jest? Odkrywamy tajemnice, ale najpierw garść cytatów:

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great”.
“Nie musisz być świetny na początek, ale musisz zacząć by być świetny”.
Cóż ten cytat Zig Ziglar`a oznacza? Otóż to, że nie musisz być świetny na początek (na przykład w nauce języka angielskiego), ale musisz zacząć by kiedyś zostać kimś na wysokim poziomie. Aby poznać swoją wielkość i osiągnąć doskonałość, musisz najpierw coś zrobić. Czas się obudzić, nie ma magicznych formuł, które odwróciłyby cię od tego, kim jesteś dzisiaj i by w ciągu kilku sekund stać się wielkim przedsiębiorcą lub wielkim sportowcem. Nie ma drogi na skróty.

“The fact that many things have no explanation ought to prevent them from happening; but it doesn’t.”
„Fakt, że wiele rzeczy nie ma wyjaśnienia, powinien im zapobiegać; ale tak nie jest”.

“When you have a goal you have to do the work. No excuses”.

“Be yourself. People don’t have to like you, and you don’t have to care”.
Teraz jest niejako taka “moda”, że każdy musi być lubiany. Ale to pułapka. Najpierw musisz skupić się na lubieniu siebie, zanim sprawisz, że inni cię polubią.

U.K. Faces £4 Billion Bill If Government Has to Bail Out Gazprom
Wielka Brytania stanie w obliczu opłaty o wartości 4 miliardów funtów, jeśli rząd będzie musiał ratować Gazprom

The Covid-19 Pandemic Didn’t Have to Be This Way
Pandemia Covid-19 nie musiała tak wyglądać

How long do teams have to replace riders?
Jak długo zespoły muszą wymieniać zawodników?

‘I didn’t have to think about it’: the veterans bringing Ukrainian kids with cancer to Canada
„Nie musiałem o tym myśleć”: weterani przywożący do Kanady ukraińskie dzieci z rakiem

 

Zig Ziglar If you want something you never had

As a historian of slavery, I know just how much the royal family has to answer for in Jamaica
Jako historyk niewolnictwa wiem, jak bardzo rodzina królewska musi odpowiadać za to co zrobiła na Jamajce.

GOP Congressman on oil or renewables: ‘It doesn’t have to be one or the other’
Kongresmen GOP o ropie lub odnawialnych źródłach energii: „To nie musi być jedno albo drugie”

Why Israel’s fear of Russia in Syria doesn’t have to drive its Ukraine policy
Dlaczego strach Izraela przed Rosją w Syrii nie musi napędzać jego polityki wobec Ukrainy

We don’t have to walk alone
Nie musimy iść sami

Cove Rangers ace: Airdrie will have to be at their best to beat us
Champion drużyny Strażnicy Zatoki: Airdrie będzie musiał dać z siebie wszystko, aby nas pokonać

PM Modi will have to apologise to Telangana farmers
Premier Modi będzie musiał przeprosić rolników z Telangany

Nie bój się gramatyki! Kapitan czuwa!

Używamy tego zwrotu gdy mówimy o rzeczach, które są konieczne ze względu na zasady, do których przestrzegania zobowiązują nas inni ludzie:
Mój brat w swojej pracy dużo podróżuje. (Wymaga tego jego pracodawca.)
Co miesiąc musimy płacić czynsz. (Jest to wymagane przez wynajmującego.)
Mówiąc o rzeczach, które uważamy za konieczne, zwykle używamy “must”.

Używamy go również do czynności, które są konieczne ze względu na okoliczności:
Muszę jechać autobusem do szkoły. (To jedyny sposób, w jaki mogę tam podróżować.)
On musi żyć z niewielkich dochodów. (Otrzymuje tylko niewielką ilość pieniędzy, aby zapłacić za to, czego potrzebuje.)

Gdy mówimy, że coś NIE jest konieczne.
Nie musimy się spieszyć; jesteśmy wcześnie. (= Nie trzeba się spieszyć. Mamy dużo czasu.)
Nie muszę wcześnie wstawać w niedzielę. (Mogę zostać w łóżku, jeśli chcę.)

Gdy mówimy o czymś, co jest konieczne w danym momencie (ale nie ogólnie):
Muszę/muszę teraz zadzwonić.
Nie musisz nie robić tego od razu.

To samo tylko po angielsku (nie tylko dla mocarzy!):

1 The Present Simple forms of have to are:
I/you/we/they have/ don’t have to go.
He/she/it has/doesn’t have to go.
Does he/she/it/ have to go?

2 We use have to to talk about things that are necessary because of rules that other people oblige us to follow:
My brother has to travel a lot in his job. (It is required by his employer.)
We have to pay the rent every month. (It is required by the landlord.)
To talk about things that WE think are necessary, we usually use must.

3 We also use have to for things that are necessary because of the circumstances:
I have to get a bus to school. (It is the only way I can travel there.)
She has to live on a small income. (She only receives a small amount of money to pay for what she needs.)

4 We use don’t have to to say that something is NOT necessary.
We don’t have to hurry; we’re early. (= It’s not necessary to hurry. We have plenty of time.)
I don’t have to get up early on Sunday. (I can stay in bed if I want.)

5 We can use have got to with the same meaning as have to to talk about something that is necessary at one particular time (but not in general):
I have to/I’ve got to make a phone call now.
You don’t have to haven’t got to do this immediately.

6 The past form of have to is had to:
I had to do a lot of work yesterday.

7 The future form of have to is will have to:
He’ll have to look for another job.
We won’t have to get tickets in advance.
Will they have to get visas?
Note that we cannot use have got to in past or future forms:
Yesterday I had to work hard. (NOT had got to work hard.)

8 We can use the Present Simple of have to to talk about the future:
I have to do some shopping tomorrow.
Do you have to work next weekend?