Lekcja #15 Angielski dla inżynierów

Lekcja #15 Angielski dla inżynierów

BMS – monitoring and control.

Jesteś inżynierem, ale Twój angielski jest niewystarczający? Zapraszam serdecznie na zupełnie darmową lekcję angielskiego dla inżynierów. Zapoznamy się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem inteligentnych domów i poznamy słownictwo z dziedziny monitoringu i kontroli.

Dlaczego najnowsze technologie dotyczące tworzenia inteligentnego budownictwa są takie ważne? 

Inteligentne budynki (=smart buildings) zwykle zapewniają zdrowszą (= healthier),  produktywną i wygodną przestrzeń dla przebywających w nich osób. Niezależnie od tego, czy jest to miejsce pracy, czy mieszkanie, z zaawansowanymi systemami sterowania temperaturą i oświetleniem (=advanced climatic and lighting controls), inteligentne budynki w znaczący sposób (=in a significant way) poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach i oświetlenie.

Building management system (BMS) also known as building automation system (BAS) refers to a computer-based control system that needs to be installed within buildings to monitor and regulate the building’s electrical and mechanical equipment such as power system, lighting, and ventilation to confirm sustainability

 System zarządzania budynkiem (BMS) znany również jako system automatyki budynku (BAS) odnosi się do komputerowego systemu sterowania, który należy zainstalować w budynkach w celu monitorowania i regulacji wyposażenia elektrycznego i mechanicznego budynku, takiego jak system zasilania, oświetlenie i wentylacja, aby potwierdzić zrównoważony rozwój.

Przydatne słówka i zwroty:

 • Enhanced air flow quality = lepsza jakość przepływu powietrza
 • Augmented thermal comfort = zwiększony komfort cieplny
 • Increased personnel security = zwiększone bezpieczeństwo personelu
 • Quality sanitation facilities = wysokiej jakości urządzenia sanitarne
 • Environmentally friendly & sustainable, green brands: eco friendly companies = przyjazne dla środowiska i zrównoważone, ekologiczne marki: firmy przyjazne dla środowiska
 • Improve air circulation = poprawienie cyrkulacji powietrza
 • Energy saving = energooszczędny
 • Building occupants = mieszkańcy budynku
 • Security vulnerabilities in industrial control systems = słabości dotyczące bezpieczeństwa w przemysłowych systemach sterowania
 • Hardcoded passwords that can’t be changed = hasła zakodowane na stałe, których nie można zmienić
 • Untold numbers of backdoors embedded in systems = niezliczona liczba backdoorów osadzonych w systemach
 • Control of building systems and services = kontrola systemów i usług w budynku
 • Graphic user interface (gui) = graficzny interfejs użytkownika (gui)
 • Real time monitoring of building operation and performance = monitorowanie działania i wydajności budynku w czasie rzeczywistym
 • Trending and logging of building operation and performance=trendy i rejestrowanie eksploatacji i wydajności budynków
 • Time scheduling of building systems=harmonogramowanie systemów budowlanych
 • Fault management and alarming=zarządzanie usterkami i alarmowanie
 • Control application programming=programowanie aplikacji sterujących
 • User event management=zarządzanie zdarzeniami użytkownika
 • Energy management and reporting (nabers)=zarządzanie energią i raportowanie (nabers)
 • Zone temperature monitoring and control = monitorowanie i kontrola temperatury w strefie
 • Zone variable air volume (vav) control to zones = strefowe sterowanie zmienną ilością powietrza (vav) do stref
 • Zone co2 monitoring and control (air quality) = strefowy monitoring i kontrola co2 (jakość powietrza)
 •  air handling unit supply air temperature control = regulacja temperatury powietrza nawiewanego do centrali
 • Air handling unit supply air flow / pressure control = regulacja przepływu/ciśnienia nawiewu centrali wentylacyjnej
 • Main plant chiller and boiler sequencing = sekwencjonowanie głównych agregatów chłodniczych i kotłów
 • Toilet, car park, kitchen and general exhaust fan control = toaleta, parking, kuchnia i ogólne sterowanie wentylatorami wyciągowymi
 • After hours building control = kontrola budynku po godzinach