Lekcja #8 Billy Joel – We Didn’t Start the Fire (1989)

Lekcja #8 Billy Joel – We Didn’t Start the Fire (1989)

Zadanie 0. Wydrukuj plik PDF, który znajdziesz pod tym linkiem, lub kontynuuj on-line.

Pobierz plik z darmową lekcją w PDF: Billy Joel – We Didn’t Start the Fire (1989)

Zadanie 1. Wysłuchaj piosenki z youtube jednocześnie czytając tekst. O czym mówią słowa?

Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnnie Ray

South __________, Walter Winchell, Joe DiMaggio

Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker,________

North Korea, ____________ Korea, Marilyn Monroe

Rosenbergs, H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom

_____, “The King and I” and “The Catcher in the Rye”

Eisenhower, ________, England’s got a new _______

Marciano, Liberace, Santayana goodbye

CHORUS: We didn’t start the fire

It was always _______________

Since the world’s been _____________

We didn’t start the fire

No we didn’t______________  it

But we tried to _____________it

Joseph ________, Malenkov, Nasser and Prokofiev

_____________, Campanella, __________ Bloc

Roy Cohn, Juan Peron, Toscanini, Dacron

Dien Bien Phu falls, “Rock ____________ the Clock”

_______, James Dean, Brooklyn’s got a winning team

Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, ___________

Bardot, Budapest, _____________, Krushchev

Princess Grace, “Peyton Place”,________  in the Suez

CHORUS: …  

Little Rock, Pasternak, Mickey Mantle, Kerouac

__________, Zhou En-Lai, “Bridge on the River Kwai”

Lebanon, Charlse de Gaulle, California baseball

Starkweather ___________, children of Thalidomide

Oh, huh, ho

Buddy Holly, “Ben-Hur”, space ___________, Mafia

Hula hoops, Castro, Edsel is a no-go

U2, Syngman Rhee, payola and _____________

Chubby Checker, “Psycho”, __________ in the Congo

CHORUS: …  

Hemingway, Eichmann, “Stranger in a Strange Land”

Dylan, Berlin, Bay of Pigs______________

“Lawrence of Arabia”, _____________ Beatlemania

Ole Miss, John Glenn, Liston beats Patterson

Pope __________, Malcolm X, British politician sex

__________, blown away, what else do I have to say?

CHORUS: …  

Birth _______, Ho Chi Minh, Richard Nixon back again

Moonshot, _____________, Watergate, punk rock

Begin, Reagan, Palestine, terror on the airline

Ayatollahs in Iran, Russians in______________

“Wheel of Fortune”, Sally Ride, heavy metal, _______

Foreign debts, homeless vets __, Crack, Bernie Goetz

Hypodermics on the shores, China’s under ______ law

Rock and roller Cola wars, I can’t take it ___________

Zadanie 2. Uzupełnij luki w piosence słowami poniżej.

vaccine, Disneyland, Pacific, television, Stalin, Communist, Alabama, Sputnik, homicide, Kennedy, invasion, Paul, Woodstock, suicide, Brando, South, queen, Rockefeller, Einstein, monkey, British, control, anymore, martial, Afghanistan, burning, turning, light, fight, Around, trouble, Belgians, JFK, AIDS,

Zadanie 3. Przeczytaj komentarze. Czy zgadzasz się z nimi?

Zadanie 4. Posłuchaj piosenki jeszcze raz zastanawiając się: o czym ona jest? Możesz teraz zauważyć, na ile twoje pierwsze wrażenie po odsłuchaniu piosenki były słuszne.

Jeśli piosenka ci się podoba, możesz nauczyć się jej na pamięć i śpiewać razem z nagraniem. Oczywiście po angielsku! Chcesz zanurzyć się w języku i szybko nauczyć się angielskiego!